تاریخ : شنبه، 1 تير ماه، 1398
موضوع : عمومی,گوناگون

ایمان،اعتماد،امید به خدا

در اکثر امور روز مره که به موفقیت رسیدیم از این سه حال خارج نبوده، ایمان یا اعتماد یا امید...سه داستان زیبای سه ثانیه ای

1️⃣  روستاييان تصميم گرفتند براى بارش باران دعا كنند  در روزيكه براى دعا جمع  شدند تنها يك پسربچه با خود چتر داشت
این یعنی ایمان...


2️⃣  كودك يك ساله اى را تصور كنيد زمانيكه شما اورابه هوا پرت ميكنيد او ميخندد زيرا ميداند اورا خواهيد گرفت.
اين يعنى اعتماد...

3️⃣  هر شب ما به رختخواب  ميرويم ما هيچ اطمينانى نداريم كه فردا صبح زنده برميخيزيم با اين حال هر شب ساعت را براى فرداكوك ميكنيم
 اين يعنى اميد...
 
 برايتان "ایمان ، اعتماد و امید به خدا" را آرزو ميکنم ...


ایمان اعتماد امید

منبع این مقاله : :پایگاه فرهنگی
آدرس این مطلب : http://berenjas.ir/2025//گوناگون/ایمان،اعتماد،امید-به-خدا/